PartnerCOMARCH.com.pl


Korzyści z inwestycji w oprogramowanie sprawiają, że każde nowoczesne przedsiębiorstwo ceni sobie istotne rezultaty wdrożenia nowych technologii. Przy pomocy mobilnego sprzętu oraz aplikacji będących integralną częścią systemu CDN XL mogą Państwo doświadczyć usprawniania codziennej pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Interfejs programistyczny to zbiór narzędzi umożliwiający kontrolę nad systemem Comarch ERP XL.

CZYTAJ WIĘCEJ

W modułach systemu Comarch ERP XL zgromadzonych jest bardzo wiele danych na temat różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

Współpracujący z Comarch ERP XL system Comarch ERP Optima służy do prowadzenia sprzedaży i rozliczeń z kontrahentami. Przeznaczony do obsługi oddziałów, akwizytorów i przedstawicieli handlowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Płace i Kadry obsługuje pełen zakres informacji Kadrowo Płacowych - od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Środki trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych).

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, które są prawnie zobowiązane przez przepisy do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont, wg Ustawy o Rachunkowości lub wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł CRM jest rozszerzeniem standardowych możliwości systemu Comarch ERP XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Projekty posiada rozbudowaną funkcjonalność która umożliwia użytkownikowi Comarch ERP XL może ewidencjonować i zarządzać dokumentami w ramach Projektów. Aplikacja umożliwia import kosztorysów z programów do kosztorysowania, a także generowanie i powiązanie ze sobą różnych dokumentów na każdym etapie prac projektowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł: Serwis i Remonty systemu Comarch ERP XL jest przeznaczony dla firm o rozbudowanych procesach serwisowych, gwarancyjnych, a także prowadzących remonty.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Kompletacji oferuje rozwiązania pozwalające na definiowanie i wytworzenie produktów. System umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego jak i półfabrykatów czy podzespołów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Produkcji zawiera zestaw funkcjonalności umożliwiających rejestrację bazy produkcyjnej i technologii wytwarzania produktów w oparciu o które wykonywane jest harmonogramowanie i realizacja procesów produkcyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obieg dokumentów w systemie Comarch ERP XL zaprojektowano według normy ISO. Może się on rozpocząć od zarejestrowania zapytania ofertowego, które może zostać przekształcone do oferty, następnie do zamówienia, które staje się źródłem faktury.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Import systemu Comarch ERP XL pozwala na pełną obsługę zakupów zagranicznych. Jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Detal to specjalnie zaprojektowana aplikacja, obsługująca szybką sprzedaż detaliczną. Jest ściśle powiązana z Comarch ERP XL i ma na celu maksymalne uproszczenie pracy sprzedawców. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi oraz niezwykle czytelny interfejs czyni z Comarch ERP XL Detal doskonałe narzędzie do pracy w każdym sklepie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł handlowy systemu Comarch ERP XL pozwala na pełną obsługę zakupów, sprzedaży i gospodarki magazynowej w firmie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Administrator pozwala na zarządzanie systemem, jego szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień Użytkowników oraz kontrolę spójności danych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Obieg dokumentów pozwala na gromadzenie oraz katalogowanie różnych rodzajów dokumentów firmy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do podstawowych danych finansowych i nie tylko finansowych swojej firmy, zgromadzonych w systemie Comarch OPT!MA. Dane są dostępne na zabezpieczonej hasłem stronie internetowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Analizy Business Intelligence to intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pełną obsługę działu kadr i rachubę płac wspiera Moduł Płace i Kadry- moduł zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Można swobodnie definiować składniki wynagrodzenia i uzależniać ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Księga Handlowa - moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Comarch iSklep24 powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży online.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Serwis dedykowany jest firmom zajmującym się działalnością serwisową. Umożliwia on: obsługę zleceń firm serwisowych, harmonogramowanie zadań, automatyczne fakturowanie zleceń, rejestrowanie urządzeń serwisowanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł CRM to moduł, dzięki któremu można rejestrować kontakty z klientami. Można również wprowadzać zadania, jakie powinni wykonać poszczególni pracownicy w związku z obsługą klientów. Znacznym ułatwieniem jest możliwość wprowadzenia zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych, a także wystawianie faktur cyklicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Handel został stworzony do pomocy w fakturowaniu i obsłudze magazynu. Automatyzacja tworzenia dokumentów handlowo-magazynowych usprawnia pracę firmy i pozwala na efektywniejsze jej działanie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Detal to specjalnie zaprojektowana aplikacja, obsługująca szybką sprzedaż detaliczną. Jest ściśle powiązana z Comarch ERP Optima i ma na celu maksymalne uproszczenie pracy sprzedawców. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi oraz niezwykle czytelny interfejs czyni z modułu Detal doskonałe narzędzie do pracy w każdym sklepie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Kasa/Bank umożliwia uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie: faktury sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych), faktury zakupu, faktury korygującej i Pro Forma, faktury zaliczkowej, oraz paragonu.

CZYTAJ WIĘCEJ