PartnerCOMARCH.com.pl


[ID: 201] Handel z magazynem

Rozwijająca się firma handlowa wymaga informatycznego wsparcia w obrocie towarami. Moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. 

Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych.

 Podstawowe funkcje to:

 • wielomagazynowość - w obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów;
 • możliwość rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod:
  • FIFO,
  • LIFO,
  • AVCO (średnie ważone),
  • QUAN (okresowe naliczanie kosztu własnego z zachowaniem chronologii dostaw zgodnie z wybraną metodą)
 • dodatkowo w module Handel Plus możliwe jest wydawanie towaru z konkretnych dostaw
 • obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ ; Przyjęć Zewnętrznych, WZ ; Rozchodów Zewnętrznych)
 • obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęć Wewnętrznych, RW - Rozchodów Wewnętrznych, MM ; Przesunięć Międzymagazynowych). Są to samodzielne dokumenty, które odzwierciedlają ruch towarów w obrębie firmy.
 • inwentaryzacja
 • kompletacja ; umożliwia produkcję towaru/ usługi w oparciu o zdefiniowane wcześniej receptury
 • Rezerwacje Odbiorcy - dokumenty RO powodują zarezerwowanie towaru dla wybranego klienta. Na podstawie wystawionych rezerwacji możemy wystawić dokumenty sprzedażowe lub zamówić towar pod konkretną rezerwację
 • Zamówienia u Dostawcy ; na podstawie zamówienia można utworzyć dokumenty zakupowe (Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne)
 • rozbudowana karta towarowa ; pozwala przypisać towar do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty opisujące dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
 • obsługa opakowań kaucjonowanych, z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
 • automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
 • współpraca z Comarch ERP e-Sklep ; przesyłanie towarów wraz z opisami, zdjęciami i innymi atrybutami do witryny sklepu internetowego, stworzonego Comarch ERP e-Sklep.

Dodatkowo moduł Handel umożliwia integrację z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca ; aplikacją przeznaczoną dla przedstawicieli handlowych, która jest nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zarówno w pre-sellingu jaki i w van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy.

Moduł Handel został zintegrowany z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży.

Comarch ERP Optima Handel Plus

Rozszerzony moduł Handel Plus zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu z magazynu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z której dostawy, lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Moduł ten jest dedykowany firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów, które potrzebują pełnej kontroli podczas obrotu towarami.

W firmach prowadzących sprzedaż zagraniczną znajdzie zastosowanie funkcja umożliwiająca prowadzenie opisów towarów i grup towarowych w języku angielskim i niemieckim. Opcja ta jest szczególnie przydatna przy sprzedaży internetowej z wykorzystaniem Comarch ERP e-Sklep. Wprowadzone obcojęzyczne opisy towarów mogą być wyświetlane w witrynie sklepu.