PartnerCOMARCH.com.pl


[ID: 205] Księga podatkowa

Moduł Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji:

  • rejestrów zakupów i sprzedaży VAT;
  • umożliwia podział rejestrów na dowolne przedziały cząstkowe;
  • możliwe jest również prowadzenie ewidencji pomocnicznych dla wynagrodzeń, spisu z natury oraz rozliczeń samochodów

Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L.

Moduł księga podatkowa to:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów;
  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt);
  • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu;
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną deklarację PIT-5 lub PIT-5L;
  • możliwość przygotowania zestawienia ułatwiającego przygotowanie deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L;
  • współpraca z modułem Analiz;